Categorie

Lidmaatschap

Ledenenquête

In Lidmaatschap

ETC is een mooie en gezonde vereniging. Toch willen we graag weten wat er onder onze leden leeft en wat zijn of haar wensen zijn voor de toekomst. Daarom is er een enquête gemaakt, invullen van de enquête duurt ongeveer 5…