Skip to content Skip to footer

Lidmaatschap en Contributie

Helaas hebben we momenteel een ledenstop. Je kunt je op een wachtlijst laten plaatsen. De ledenstop geldt niet voor de jeugd. Heb je vragen hierover stel ze dan via de mail: ledenadministratie@enkhuizertc.nl .

Als je gebruik wilt maken van de tennis- als de padelbanen moet je lid zijn van ETC.

Indien er ruimte is kan je als niet-lid een padelbanen huren, in de daluren, zie pagina padelbanen huren.

ETC hanteert 1 lidmaatschap. Dit lidmaatschap is persoonlijk, dus niet overdraagbaar. Als je lid wordt, kun je zowel tennissen als padellen (behalve 2e clublid). Lid worden kan door aanmelding via een digitale formulier:


Door dit inschrijfformulier word je opgenomen in onze ledenadministratie en worden deze gegevens direct doorgestuurd naar KNLTB.Club. Na goedkeuring door Alice krijg je een bericht ter bevestiging.


De contributie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd die in het lopende kalenderjaar bereikt wordt. Zie informatie over “Tussentijds lid worden” hieronder.

Het KNLTB-lidmaatschap geeft toegang tot het spelen van KNLTB toernooien en competities.

Andere lidmaatschappen
Studenten* (18 – 30 jaar)
2e club senioren (alleen tennis, geen padel)
Rolstoeltennis
Zomerlid – Senior (jun/sept) (alleen tennis, geen padel)
Zomerlid – jeugd/student (jun/sept) (alleen tennis, geen padel)
Contributie per jaar
€ 85,-
€ 80,-
€ 85,-
€ 70,-
€ 45,-

Waar moet een digitale pasfoto voor de ledenpas aan voldoen

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem

Extra opmerkingen lidmaatschap

 1. Vrijwilligerstaak
  De vereniging draait op vrijwilligers. Daarmee zorgen we voor betrokkenheid en drukken we de kosten. Senioren zijn verplicht om minimaal 8 uur per jaar kantinedienst te draaien of een andere vrijwilligerstaak op zich te nemen. Wil je dit niet, dan kan de kantinedienst worden afgekocht voor 2x €35,-, dus € 70 per jaar. Nieuwe leden hoeven in het eerste lopende jaar geen vrijwilligersdiensten te draaien, maar zijn vanzelfsprekend meer dan welkom.
  Nieuwe leden en kantinedienst:
  In het jaar dat je lid wordt hoef je nog geen kantinedienst te draaien.
  -Ben je voor 1-7 van het jaar lid geworden, moet je het jaar daarop gewoon 2 (verplichte) kantinediensten draaien.
  Wordt je na 1-7 van het jaar lid, moet je het jaar daarop 1 (verplichte) kantinedienst draaien. Je mag uiteraard (graag zelfs) 2 diensten draaien, maar dit is geen verplichting.
 2. Formulier
  Voor het aanmelden als lid kun je gebruik maken van het digitale formulier. Wij vragen je alle gevraagde gegevens in te vullen en het formulier daarna pas te verzenden. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging van jouw aanmelding. Daarop volgend ontvang je een mail met verdere informatie.
 3. Machtiging en pasfoto
  De ledenadministratie neemt je aanmelding pas in behandeling als je de ondertekende machtiging en een pasfoto heeft ingeleverd. Deze pasfoto is nodig voor de digitale KNLTB-pas en de clubapp (mits toestemming).
 4. Automatische verlenging
  Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.
 5. KNLTB ledenpas
  Je ontvangt een digitale KNLTB ledenpas in de KNLTB clubapp, onder “Meer”. Deze pas is nodig om competitie en toernooien te spelen, en geeft aan dat je lid bent.

Onze penningmeester heeft veel werk aan het innen van de contributies. Als zoveel mogelijk tennissers een machtiging verstrekken voor het innen van de jaarlijkse contributie bespaart dat tijd en kosten.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie. Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.

 • januari t/m mei de volledige contributie
 • juni 6/8 van de contributie
 • juli 5/8 van de contributie
 • augustus 4/8 van de contributie
 • september 3/8 van de contributie
 • oktober t/m december 2/8 van de contributie

* Studenten
Studerende ETC-leden kunnen in aanmerking komen voor het studenten contributietarief.

 • Inschrijving voor het volgen van een voltijds of duale opleiding aan mbo, hbo of universiteit van minimaal 1 jaar of langer en leeftijd op 1 januari van het desbetreffende jaar maximaal 30.
 • Om in aanmerking te komen voor het studentlidmaatschap dient men voor 31 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie van ETC. Hierbij te voegen een kopie van een geldig bewijs van inschrijving voor de betreffende studie. Het toekennen van een studentlidmaatschap geldt voor een jaar. Het studentlidmaatschap dient dus ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.

2e Club lidmaatschap
Als je al lid bent van een andere tennisvereniging, maar je tennis graag met bijv. vrienden bij ETC, dan biedt ETC je de mogelijkheid om 2e Club lid te worden. Je betaalt dan een aangepast bedrag. Dit geldt alleen voor tennis en niet voor Padel.

Donateurschap
Donateurschap € 25 per jaar. Bij donateurschap kan ook gebruik worden gemaakt van de jeu de boules baan. Heb je interesse in donateurschap neem dan contact op met onze ledenadministratrice Alice van Ewijk-Petersen, etc.ledenadministratie@ziggo.nl of Tel.nr. 06-12264119.

Ziekteregeling
Leden die bij de aanvang van het zomerseizoen (april-oktober) niet kunnen tennissen/padellen (minimaal 2 maanden) in verband met een langdurige blessure, ziekte (ook zwangerschap) of ander lichamelijk letsel, kunnen schriftelijk verzoeken tot restitutie van een deel van de contributie. Een dergelijk verzoek dient bij de ledenadministratie ingediend te worden. Ook als je het weer wilt gaan proberen, mag je dit melden bij de ledenadministratie. Restitutie zal plaats vinden aan het eind van het jaar. De contributie wordt gerestitueerd tot maximaal de volledige jaarcontributie minus de jaarlijkse bijdrage die ETC moet afdragen aan de KNLTB en de kosten voor de clubapp. De ziekmelding geldt slechts voor het lopende (zomer)seizoen. Voor een volgend seizoen dient men, indien van toepassing, zich opnieuw volgens bovenstaande regeling “ziek”melden.

Introduce-regeling
Ieder lid heeft de mogelijkheid om een introducé mee te nemen. Op veler verzoek hebben we dit aantal verhoogt naar 5x per seizoen, met dien verstande dat eenzelfde introducé ook maximaal 5x mag. Een introducé moet altijd vergezeld zijn van een betalend lid van ETC. Hoe werkt dit? Als je digitaal afhangt kies je voor introducé en vult hier de naam in. Na afloop van de maand krijg je een betaalverzoek van de penningmeester. Het kost € 6 per keer vanaf 18 jaar.  Ook op het afhangbord kun je aangeven dat je met een introducé tennist/padelt.

Wanneer hoef je niet te betalen voor een introducé (dit geldt alleen voor tennis).
– als je met een persoon tennist die jonger is dan 18 jaar;
– als een jeuglid met een ander persoon tennist, dit kan een vriendje zijn, maar ook vader, moeder, opa , oma of tante (etc). Maar altijd digitaal afhangen en kiezen voor introducé (zet achter de naam even jeugd, dan is het voor de penningmeester duidelijk en krijg je niet onterecht een betaalverzoek)

Opzeggen
Wanneer je wilt opzeggen moet jouw opzegging vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Indien de opzegging niet voor deze tijd is ontvangen ben je voor het volgende verenigingsjaar nog lid. Je kunt jezelf afmelden door een mail te sturen naar Email: etc.ledenadministratie@ziggo.nl

Mutaties
Ben je verhuisd, heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres of staan je adresgegevens niet juist vermeld in de ledenlijst? Geef de wijziging dan door aan de ledenadministratie. Als je oude pasfoto aan vervanging toe is, kun je een nieuwe pasfoto inleveren bij de ledenadministratie vóór 1 december.