Skip to content Skip to footer

Kantine

In de kantine van ETC kan je voor of na een tennis of padelpotje, of als supporter tijdens de wedstrijden op het park terecht voor een drankje en een hapje. Gedurende het zomerseizoen is de kantine vaak geopend. Dit is mogelijk doordat alle senior leden minimaal 2 kantinediensten per zomerseizoen draaien.

Verplichte (kantine)dienst
Als seniorenlid (vanaf 18 jaar) van Enkhuizer TC ben je verplicht om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid op onze club door het vervullen van kantinediensten of andere diensten (onderhoud/schoonmaak/groenvoorziening). Dit is onderdeel van de contributie. Doordat de leden zelf kantinediensten draaien kunnen wij de schappelijke prijzen voor eten, drinken en lidmaatschap behouden en de kantine open houden. Ook het sociale aspect van het draaien van kantinediensten vinden wij niet onbelangrijk, onder gezellige omstandigheden andere leden ontmoeten.

De 2 verplichte (kantine)diensten zullen gedraaid moeten worden in het kalenderjaar. In de periode vanaf 1 april t/m 31 oktober is de kantine op meer avonden geopend dan buiten deze periode. Als je echt geen (kantine)dienst wilt draaien, kun je het ook afkopen voor € 35,- per dienst (dus € 70,- per seizoen).

Nieuw: Ieder lid moet minstens 1 dienst invullen
voor 1 mei van dat jaar en de 2e dienst moet ingevuld zijn voor 1 augustus.

Nieuwe leden en kantinedienst:
In het jaar dat je lid wordt hoef je nog geen kantinedienst te draaien.
-Ben je voor 1-7 van het jaar lid geworden, moet je het jaar daarop gewoon 2 (verplichte) kantinediensten draaien.
Wordt je na 1-7 van het jaar lid, moet je het jaar daarop 1 (verplichte) kantinedienst draaien. Je mag uiteraard (graag zelfs) 2 diensten draaien, maar dit is geen verplichting.

Is het voor jou de 1e keer dat je kantinedienst draait, dan komt iemand van de kantinecommissie je wegwijs maken en helpt je daar waar nodig.

De kantinedienst kun je inplannen op de Clubapp. Voor vragen kun je terecht bij Nies Faber 0615892239.

INSCHRIJVEN BARDIENSTEN De bardiensten kunnen online ingevuld worden op mijn.knltb.club (zonder www). Hoe dit werkt vind je hier, of via de www.enkhuizertc.nl onder kopje vereniging kies dan kantine.

Belangrijk voor het inschrijven: Als je eenmaal met inplannen de door jouw gekozen dienst hebt gewijzigd kan je deze bardienst niet meer wijzigen. Je moet minimaal twee diensten invullen, maar meer mag uiteraard ook!

Het invullen van de bardiensten kan normaliter vanaf het moment dat de kantinecommissie dit aangeeft.

Belangrijk na het inschrijven: Je ontvangt 1 dag voor je kantinedienst een herinnering per e-mail, in deze mail ontvang je ook de code voor de sleutelkluis. Zorg dan ook dat je de data in de eigen agenda noteert. Indien je onverhoopt niet kunt op de door jouw gekozen dag c.q. tijdstip dan dien je zelf voor vervanging te zorgen.  De kantinecommissie kan dit niet voor je regelen, wij stellen het wel op prijs als je ons per e-mail laat weten dat de kantinedienst is geruild of heeft laten overnemen en wie er voor in de plaats komt. Wij kunnen dan de code en de herinnering voor de bardienst naar de juiste persoon laten mailen.

AFKOOP KANTINEDIENST
De kantine kan veel geopend zijn door de 2 bardiensten per lid. Als kantinecommissie proberen wij door onder andere duidelijke instructies de bardienst zo makkelijk mogen te laten verlopen en wij hopen dan ook dat alle leden de bardienst met plezier vervullen. Mocht je echter toch geen bardienst kunnen of willen draaien dan bestaat er de mogelijkheid om de kantinediensten af te kopen voor € 35,- per kantinedienst (2023). Indien je van deze regeling gebruik wilt maken verzoeken wij om vóór 30 april  € 70,- (voor 2 kantinediensten) over te maken naar:

Rekeningnummer: NL45 RABO 0308 7558 71 ten name van: Enkhuizer Tennisclub ETC o.v.v.: Afkoop kantinedienst + je naam

Voorheen bestond er de mogelijkheid om in de kantine de afkoop te voldoen middels contant of de pin.  Dit veroorzaakte vaak toch misverstanden en het is daarom niet meer mogelijk om de afkoop op een andere manier dan hierboven vermeld te voldoen.

OPENINGSTIJDEN EN AFSLUITEN
De kantine is vanaf 1 april geopend op maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 23.30 uur en rondom de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Ook dit jaar is er tijdens de reguliere avonden 1 bardienst ingepland.  De afspraak is dat de laatste leden die op het park aanwezig zijn samen met de bardienst afsluiten. Ben je een van de laatste sporters op het park, stem dit even met de bardienst af.

Wil je liever niet alleen een bardienst draaien ? Er zijn ook andere diensten (zie rooster) die je samen kunt draaien of vraag een tennismaatje of hij/zij jou vergezelt.

IVA certificaat (instructie verantwoord alcohol schenken)

Een heel aantal leden heeft inmiddels het IVA-certificaat behaald. Zie voor meer informatie het IVA-certificaat. Mocht het je helemaal ontschoten zijn dan kun je hier klikken voor de online pagina van NOC-NSF met de informatie en test.

Wij hebben her en der gehoord dat een aantal leden al wel het certificaat hebben gehaald, maar waarvan de kantinecommissie geen kopie heeft ontvangen. Indien dit ook voor jou geldt, wil je dan jouw certificaat doormailen naar kantine@enkhuizertc.nl ?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties stuur een mail naar: kantinecommissie (kantine@enkhuizertc.nl)

Namens de kantinecommissie, dank!