Kantine

In de kantine van ETC kunt u voor of na uw tennispotje, of als supporter tijdens de wedstrijden op het park terecht voor een drankje en een hapje. Gedurende het zomerseizoen is de kantine bijna elke dag geopend. Dit is mogelijk doordat alle senior leden minimaal 2 kantinediensten per zomerseizoen draaien.

Verplichte (kantine)dienst
Als seniorenlid (vanaf 18 jaar) van Enkhuizer TC ben je verplicht om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid op onze club door het vervullen van kantinediensten of andere diensten (onderhoud/schoonmaak/groenvoorziening) (dit is onderdeel van de contributie). Doordat de leden zelf kantinediensten draaien kunnen wij de schappelijke prijzen voor eten, drinken en lidmaatschap behouden en de kantine open houden. Ook het sociale aspect van het draaien van kantinediensten vinden wij niet onbelangrijk, onder gezellige omstandigheden andere leden ontmoeten. De 2 verplichte (kantine)diensten zullen gedraaid moeten worden in het kalenderjaar. In de periode vanaf 1 april t/m 31 oktober is de kantine op meer avonden geopend dan buiten deze periode. Als je echt geen (kantine)dienst wilt draaien, kun je het ook afkopen voor € 25 per dienst (dus € 50 per seizoen).
NIeuw: Ieder lid moet minstens 1 dienst invullen voor 1 mei van dat jaar en de 2e dienst moet ingevuld zijn voor 1 augustus.

Nieuwe leden en kantinedienst:
In het jaar dat je lid wordt hoef je nog geen kantinedienst te draaien.
-Ben je voor 1-7 van het jaar lid geworden, moet je het jaar daarop gewoon 2 (verplichte) kantinediensten draaien.
Wordt je na 1-7 van het jaar lid, moet je het jaar daarop 1 (verplichte) kantinedienst draaien. Je mag uiteraard (graag zelfs) 2 diensten draaien, maar dit is geen verplichting.

Is het voor jou de 1e keer dat je kantinedienst draait, dan komt iemand van de kantinecommissie je wegwijs maken en helpt je daar waar nodig.

De kantinedienst kun je inplannen op de Clubapp. Voor vragen kun je terecht bij Nies Faber 0615892239.

INSCHRIJVEN BARDIENSTEN De bardiensten kunnen online ingevuld worden op mijn.knltb.club (zonder www). Hoe dit werkt vindt u hier, of via de www.enkhuizertc.nl onder kopje vereniging kies dan kantine.

Belangrijk voor het inschrijven: Als u eenmaal met inplannen de door u gekozen dienst heeft gewijzigd kunt u deze bardienst niet meer wijzigen. U moet minimaal twee diensten invullen, meer mag uiteraard ook!

Het invullen van de bardiensten kan normaliter vanaf het moment dat de kantinecommissie dit aangeeft.

Belangrijk na het inschrijven: U ontvangt 1 dag voor uw kantinedienst een herinnering per e-mail, in deze mail ontvangt u ook de code voor de sleutelkluis. Het is op dit moment helaas (nog) niet mogelijk om u ook een week voor de kantinedienst een herinnering te sturen. Zorg dan ook dat u de data in uw agenda noteert ! Indien u onverhoopt niet kunt op de door u gekozen dag c.q. tijdstip dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.  De kantinecommissie kan dit niet voor u regelen, wij stellen het wel op prijs als u ons per e-mail laat weten dat u de kantinedienst heeft geruild of heeft laten overnemen en wie er voor u in de plaats komt. Wij kunnen dan de code en de herinnering voor de bardienst naar de juiste persoon laten mailen.

AFKOOP KANTINEDIENST De kantine kan veel geopend zijn door de 2 bardiensten per lid. Als kantinecommissie proberen wij door onder andere duidelijke instructies de bardienst zo makkelijk mogen te laten verlopen en wij hopen dan ook dat alle leden de bardienst met plezier vervullen. Mocht u echter toch geen bardienst kunnen of willen draaien dan bestaat er de mogelijkheid om de kantinediensten af te kopen voor € 25,00 per kantinedienst (2023). Indien u van deze regeling gebruikt wilt maken verzoeken wij u vóór 30 april  € 50,00 (voor 2 kantinediensten) (2023)over te maken naar:

rekeningnummer:  NL45 RABO 0308 7558 71

ten name van:           Enkhuizer Tennisclub ETC

o.v.v.:                          afkoop kantinedienst + uw naam

Voorheen bestond er de mogelijkheid om in de kantine de afkoop te voldoen middels contant of de  pin.  Dit veroorzaakte vaak toch misverstanden en het is daarom niet meer mogelijk om de afkoop op een andere manier dan hierboven vermeld te voldoen.

OPENINGSTIJDEN EN AFSLUITEN – De kantine is vanaf 1 april geopend op maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 23.30 uur en rondom de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Ook dit jaar is er tijdens de reguliere avonden 1 bardienst ingepland.  De afspraak is dat de laatste leden die op het park aanwezig zijn samen met de bardienst afsluiten. Bent u een van de laatste tennissers, stem dit even met de bardienst af.

Wilt u liever niet alleen een bardienst draaien ? Er zijn ook andere diensten (zie rooster) die u samen kunt draaien of vraag een tennismaatje of hij/zij u vergezelt.

IVA certificaat (instructie verantwoord alcohol schenken)

Een heel aantal leden heeft inmiddels het IVA-certificaat behaald. Zie voor meer informatie het IVA-certificaat. Mocht het u helemaal ontschoten zijn dan kunt u hier klikken voor de online pagina van NOC-NSF met de informatie en test.

Wij hebben her en der gehoord dat een aantal leden al wel het certificaat hebben gehaald, maar waarvan de kantinecommissie geen kopie heeft ontvangen. Indien dit ook voor u geldt, wilt u dan uw certificaat doormailen naar kantine@enkhuizertc.nl ?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties stuur een mail naar: kantinecommissie (kantine@enkhuizertc.nl)

Namens de kantinecommissie,