Lidmaatschap

Ledenadministratie
De Ledenadministratie wordt beheerd door Alice van Ewijk-Petersen. Zij verwerkt de aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen van de leden in het ledenbestand.

Alice van Ewijk-Petersen
06-12264119
Email: etc.ledenadministratie@ziggo.nl

Lid worden
Senioren en junioren die zich willen aanmelden voor het lidmaatschap, kunnen dit doen via deze link: Inschrijven!
Door dit online inschrijfformulier wordt u opgenomen in onze ledenadministratie en worden deze gegevens direct doorgestuurd naar KNLTB.Club.
Na goedkeuring door Alice zal u een bericht ter bevestiging ontvangen.

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige,
levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is,
dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.

Nieuwe Profielfoto op je ledenpas
Er zijn veel leden die een verouderde foto op hun ledenpas hebben staan.
Neem eens de moeite om hem te wijzigen.

Hoe wijzig ik mijn profielfoto
Er zijn 3 mogelijkheden om dit te wijzigen:
• Via de mobiele club app.
• Via “mijn knltb”: inloggen en dan naar accountinstellingen
• Via mij: email je foto naar etc.ledenadministratie@ziggo.nl, dan regel ik het voor je.

De foto moet aan dezelfde voorwaarden voldoen, als hiervoor genoemd

Nadat jullie het zelf gewijzigd hebben krijg ik een melding, na goedkeuring is hij zichtbaar in het systeem en ook op je volgende ledenpas.

Contributie prijzen
Hier kun je de contributie prijzen bekijken.

Opzeggen
Het beëindigen van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (opzeggen per email is toegestaan) en wel voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar met vermelding van je lidmaatschapsnummer (zie ledenpas) bij de ledenadministratie. Bij opzegging na deze datum dient de contributie voor het komende jaar (seizoen) volledig te worden voldaan.

Mutaties
Wanneer je bent verhuisd, een ander telefoonnummer of e-mailadres hebt gekregen of uw adresgegevens niet juist vermeld staan in de ledenlijst, laat u dit dan even weten door middel van een mail aan ledenadministratie etc.ledenadministratie@ziggo.nl, zodat dit kan worden aangepast in het ledenbestand.

Regeling ledenpasjes
Aan het begin van het seizoen (begin april) kun je je KNLTB ledenpas ophalen in de kantine. De precieze datums komen altijd in de nieuwsbrief en op de website te staan. Op de ledenpas staan je naam en geboortedatum vermeld, evenals de gegevens van de club. Uiteraard heb je je ledenpas nodig om banen af te hangen en bij deelname aan competitiewedstrijden en open toernooien. Bij verlies of beschadiging van je pas kunt u via de Ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen tegen een vergoeding van €6,-.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie:
januari t/m mei de volledige contributie
juni 6/8 van de contributie
juli 5/8 van d contributie
augustus 4/8 van de contributie
september 3/8 van de contributie
oktober t/m december 2/8 van de contributie
Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.

Ziekteregeling
Leden die bij de aanvang van het zomerseizoen (april-oktober) niet kunnen tennissen in verband met een langdurige blessure, ziekte of ander lichamelijk letsel, kunnen schriftelijk verzoeken tot restitutie van een deel van de contributie. Een dergelijk verzoek dient voor 1 mei van het lopend seizoen bij de ledenadministratie ingediend te worden. Indien reeds verstrekt dient men de ledenpas in te leveren. Restitutie zal plaats vinden zodra men weer gaat tennissen d.w.z. zodra men zijn ledenpas weer opvraagt, dan wel aan het einde van het zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden zodra men weer gaat tennissen, d.w.z. zodra men de ledenpas weer opvraagt, dan wel aan het einde van het zomerseizoen.restitutie zal plaatsvinden over de maanden (ten minste 2 of meer aangesloten maanden) dat men tijdens het zomerseizoen niet heeft kunnen tennissen t.g.v. een blessure, letsel of ziekte. Per maand zal 12,5% van de jaarcontributie worden gerestitueerd tot maximaal de volledige jaarcontributie minus de bijdrage van € 17,75 die ETC jaarlijks per lid moet afdragen aan de KNLTB. De ziekmelding geldt slechts voor het lopende zomerseizoen. Voor een volgend seizoen dient men, indien van toepassing, zich opnieuw volgens bovenstaande regeling “ziek”melden.

Losse baan huren
ETC verhuurd geen banen aan niet-leden, de reden is dat wij een vereniging zijn. Wel kunnen onze leden iemand introduceren, zie info hieronder.

Introductieregeling
Er is een mogelijkheid voor niet-ETC-leden om 2x per seizoen gebruik te maken van de introductieregeling. Een introducé moet altijd vergezeld zijn van een betalend lid van ETC. Hiervoor kan er een introductiekaartje worden gekocht bij de bardienst wat na afloop van de partij weer bij de bardienst moet worden ingeleverd. Wanneer de kantine niet bezet is dan kunt u geen kaart krijgen en wordt u verzocht de verschuldigde kosten per bank over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 7558 71 onder vermelding van introductie niet-leden. De kosten zijn voor Senioren vanaf 18 jaar € 6,- per keer (max 2x) en voor junioren t/m 17 jaar € 4,- per keer (max 2x).

‘Verplichte’ kantinedienst
Als seniorenlid (vanaf 18 jaar) van Enkhuizer TC wordt er van je gevraagd om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid op onze club door het vervullen van kantinediensten. Doordat de leden zelf kantinediensten draaien kunnen wij de schappelijke prijzen voor eten, drinken en lidmaatschap behouden. Ook het sociale aspect van het draaien van kantinediensten vinden wij niet onbelangrijk, onder gezellige omstandigheden andere leden ontmoeten. De 2 verplichte kantinediensten zullen gedraaid moeten worden in de periode vanaf 1 april t/m 31 oktober. Als de contributie is betaald en bardiensten zijn opgegeven kan de tennispas afgehaald worden in de kantine. Als je echt geen kantinedienst wilt draaien, kun je het ook afkopen voor € 25 per dienst (dus € 50 per seizoen).