Lidmaatschap en Zomer Challenge

Zomer Challenge

De Zomer Challenge is een lidmaatschapspakket van vier maanden (juni t/m september) en is een uitgelezen manier om de sport en de tennisvereniging te leren kennen. Ook voormalig tennissers kunnen op deze manier opnieuw aan de sport ruiken.

Naast kennismaking met tennis biedt het Zomer Challenge lidmaatschapspakket : 

  • KNLTB pas
  • Onbeperkt vrij spelen
  • Geen vrijwilligers verplichtingen
  • Recht op deelname aan alle activiteiten van ETC
  • Lidmaatschap stopt automatisch

De kosten voor de Zomer Challenge:
Jeugd (t/m 17 jaar) en studenten * € 40,00
Volwassenen                                           € 65,00

* Studenten dienen bij inschrijving een kopie van de inschrijving voor de betreffende studie op HBO/Universitair te overleggen.

Wordt je later lid, dan worden deze bedragen verrekend met je contributie. Je kunt 1 keer per jaar aan een actie meedoen (dus niet winter- en zomer Challenge).

Je kunt je aanmelden voor de Zomer Challenge door het inschrijfformulier in te vullen, zie hieronder bij “Inschrijven”

Ledenadministratie
De Ledenadministratie wordt beheerd door Alice van Ewijk-Petersen. Zij verwerkt de aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen van de leden in het ledenbestand.

Alice van Ewijk-Petersen
06-12264119
Email: etc.ledenadministratie@ziggo.nl

Lid worden/ Zomer Challenge ETC
Senioren en junioren die zich willen aanmelden voor het lidmaatschap, kunnen dit doen via deze link, ook voor de zomer challenge: Inschrijven

Door dit online inschrijfformulier wordt u opgenomen in onze ledenadministratie en worden deze gegevens direct doorgestuurd naar KNLTB.Club. Na goedkeuring door Alice zal u een bericht ter bevestiging ontvangen.

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.

Nieuwe Profielfoto op je ledenpas
Er zijn veel leden die een verouderde foto op hun ledenpas hebben staan.
Neem eens de moeite om hem te wijzigen.

Hoe wijzig ik mijn profielfoto
Er zijn 3 mogelijkheden om dit te wijzigen:
• Via de mobiele club app.
• Via “mijn knltb”: inloggen en dan naar accountinstellingen
• Via mij: email je foto naar etc.ledenadministratie@ziggo.nl, dan regel ik het voor je.

De foto moet aan dezelfde voorwaarden voldoen, als hiervoor genoemd

Nadat jullie het zelf gewijzigd hebben krijg ik een melding, na goedkeuring is hij zichtbaar in het systeem en ook op je volgende ledenpas.

Contributie prijzen
Hier kun je de contributie prijzen bekijken.

Opzeggen
Het beëindigen van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (opzeggen per email is toegestaan) en wel voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar met vermelding van je lidmaatschapsnummer (zie ledenpas) bij de ledenadministratie. Bij opzegging na deze datum dient de contributie voor het komende jaar (seizoen) volledig te worden voldaan.

Mutaties
Wanneer je bent verhuisd, een ander telefoonnummer of e-mailadres hebt gekregen of uw adresgegevens niet juist vermeld staan in de ledenlijst, laat u dit dan even weten door middel van een mail aan ledenadministratie etc.ledenadministratie@ziggo.nl, zodat dit kan worden aangepast in het ledenbestand.

Regeling ledenpasjes
Op de ledenpas staan je naam en geboortedatum vermeld, evenals de gegevens van de club. Uiteraard heb je je ledenpas nodig om banen af te hangen en bij deelname aan competitiewedstrijden en open toernooien. Bij verlies of beschadiging van je pas kunt u via de Ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen tegen een vergoeding van €6,-.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie:
januari t/m mei de volledige contributie
juni 6/8 van de contributie
juli 5/8 van d contributie
augustus 4/8 van de contributie
september 3/8 van de contributie
oktober t/m december 2/8 van de contributie
Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.

Ziekteregeling
Leden die bij de aanvang van het zomerseizoen (april-oktober) niet kunnen tennissen in verband met een langdurige blessure, ziekte of ander lichamelijk letsel, kunnen schriftelijk verzoeken tot restitutie van een deel van de contributie. Een dergelijk verzoek dient voor 1 mei van het lopend seizoen bij de ledenadministratie ingediend te worden. Indien reeds verstrekt dient men de ledenpas in te leveren. Restitutie zal plaats vinden zodra men weer gaat tennissen d.w.z. zodra men zijn ledenpas weer opvraagt, dan wel aan het einde van het zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden zodra men weer gaat tennissen, d.w.z. zodra men de ledenpas weer opvraagt, dan wel aan het einde van het zomerseizoen.restitutie zal plaatsvinden over de maanden (ten minste 2 of meer aangesloten maanden) dat men tijdens het zomerseizoen niet heeft kunnen tennissen t.g.v. een blessure, letsel of ziekte. Per maand zal 12,5% van de jaarcontributie worden gerestitueerd tot maximaal de volledige jaarcontributie minus de jaarlijkse bijdrage die ETC moet afdragen aan de KNLTB. De ziekmelding geldt slechts voor het lopende zomerseizoen. Voor een volgend seizoen dient men, indien van toepassing, zich opnieuw volgens bovenstaande regeling “ziek”melden.

Losse baan huren
ETC verhuurd in principe geen banen aan niet-leden, maar je kunt hier altijd contact voor opnemen met het bestuur. Ook kunnen onze leden iemand introduceren, zie info hieronder.

Introductieregeling
Ieder lid heeft de mogelijkheid om een introducé mee te nemen. Op veler verzoek hebben we dit aantal verhoogt naar 5x per seizoen, met dien verstande dat eenzelfde introducé ook maximaal 5x mag. Een introducé moet altijd vergezeld zijn van een betalend lid van ETC. Hoe werkt dit? Als je digitaal afhangt kies je voor introducé en vult hier de naam in. Na afloop van de maand krijg je een betaalverzoek van de penningmeester. Het kost € 6 per keer vanaf 18 jaar en voor junioren t/m 17 jaar € 4,- per keer. Ook op het afhangbord kun je aangeven dat je met een introducé tennist.

‘Verplichte’ (kantine)dienst
Als seniorenlid (vanaf 18 jaar) van Enkhuizer TC wordt er van je gevraagd om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid op onze club door het vervullen van kantinediensten of andere diensten (onderhoud/schoonmaak). Doordat de leden zelf kantinediensten draaien kunnen wij de schappelijke prijzen voor eten, drinken en lidmaatschap behouden. Ook het sociale aspect van het draaien van kantinediensten vinden wij niet onbelangrijk, onder gezellige omstandigheden andere leden ontmoeten. De 2 verplichte (kantine)diensten zullen gedraaid moeten worden in de periode vanaf 1 april t/m 31 oktober. Als je echt geen (kantine)dienst wilt draaien, kun je het ook afkopen voor € 25 per dienst (dus € 50 per seizoen).