Lidmaatschap

Lid worden van ETC
Senioren en ouders van jeugd die zich of hun kind willen aanmelden voor het lidmaatschap, kunnen dit doen via deze knop (ook voor de zomer challenge):


Door dit online inschrijfformulier wordt u opgenomen in onze ledenadministratie en worden deze gegevens direct doorgestuurd naar KNLTB.Club. Na goedkeuring door Alice zal u een bericht ter bevestiging ontvangen.

Studenten dienen bij inschrijving een kopie van de inschrijving voor de betreffende studie op MBO/HBO/Universitair te overleggen.

Contributie prijzen
Meer informatie over de contributie prijzen.

Ledenadministratie
De Ledenadministratie wordt beheerd door Alice van Ewijk-Petersen. Zij verwerkt de aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen van de leden in het ledenbestand. Ook voor vragen omtrent lid worden kun je bij haar terecht.

Alice van Ewijk-Petersen
06-12264119
Email: ledenadministratie@enkhuizertc.nl

Waar moet je pasfoto aan voldoen?

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
 • De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem.

2e Club lidmaatschap (alleen voor tennis)
Als je al lid bent van een andere tennisvereniging, maar je tennist graag met bijv. vrienden bij ETC, dan biedt ETC je de mogelijkheid om 2e Club lid te worden. Je betaalt dan een aangepast bedrag. Dit geldt alleen voor tennis en niet voor Padel. Je kunt met dit lidmaatschap ook geen competitie voor ETC spelen.

Zomer Challenge (alleen voor tennis, GEEN PADEL!!!!)
De Zomer Challenge is een lidmaatschapspakket van vier maanden (juni t/m september) en is een uitgelezen manier om de sport en de tennisvereniging te leren kennen. Ook voormalig tennissers kunnen op deze manier opnieuw aan de sport ruiken.

Naast kennismaking met tennis biedt het Zomer Challenge lidmaatschapspakket : 

 • KNLTB pas
 • Onbeperkt vrij tennis spelen. GEEN PADEL!!!!!!
 • Geen vrijwilligers verplichtingen
 • Recht op deelname aan alle activiteiten van ETC
 • Lidmaatschap stopt automatisch

De kosten voor de Zomer Challenge 2023:
Jeugd (t/m 17 jaar) en studenten * € 45,00
Volwassenen                                      € 70,00

* Studenten dienen bij inschrijving een kopie van de inschrijving voor de betreffende studie op MBO/HBO/Universitair te overleggen.

Wordt je later lid, dan worden deze bedragen verrekend met je contributie. Je kunt 1 keer per jaar aan een actie meedoen (dus niet winter- en zomer Challenge).

Je kunt je aanmelden voor de Zomer Challenge door het inschrijfformulier in te vullen, zie hierboven bij “Inschrijven”

Nieuwe Profielfoto op je ledenpas
Er zijn veel leden die een verouderde foto op hun ledenpas hebben staan.
Neem eens de moeite om hem te wijzigen.

Hoe wijzig ik mijn profielfoto
Er zijn 3 mogelijkheden om dit te wijzigen:

 • Via de mobiele club app.
 • Via “mijn knltb”: inloggen en dan naar accountinstellingen
 • Via mij: email je foto naar etc.ledenadministratie@ziggo.nl, dan regel ik het voor je.

De foto moet aan dezelfde voorwaarden voldoen, als hiervoor genoemd

Nadat jullie het zelf gewijzigd hebben krijg ik een melding, na goedkeuring is hij zichtbaar in het systeem en ook op je volgende ledenpas.

Opzeggen
Het beëindigen van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (opzeggen per email is toegestaan) en wel voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar met vermelding van je lidmaatschapsnummer (zie ledenpas) bij de ledenadministratie. Bij opzegging na deze datum dient de contributie voor het komende jaar (seizoen) volledig te worden voldaan.

Mutaties
Wanneer je bent verhuisd, een ander telefoonnummer of e-mailadres hebt gekregen of uw adresgegevens niet juist vermeld staan in de ledenlijst, laat u dit dan even weten door middel van een mail aan ledenadministratie ledenadministratie@enkhuizertc.nl, zodat dit kan worden aangepast in het ledenbestand.

Regeling ledenpasjes
Op de ledenpas staan je naam en geboortedatum vermeld, evenals de gegevens van de club. Uiteraard heb je je ledenpas nodig om banen af te hangen en bij deelname aan competitiewedstrijden en open toernooien. Bij verlies of beschadiging van je pas kunt u via de Ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen tegen een vergoeding van €6,-.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie:
januari t/m mei de volledige contributie
juni 6/8 van de contributie
juli 5/8 van d contributie
augustus 4/8 van de contributie
september 3/8 van de contributie
oktober t/m december 2/8 van de contributie
Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.

Ziekteregeling
Leden die bij de aanvang van het zomerseizoen (april-oktober) niet kunnen tennissen in verband met een langdurige blessure, ziekte of ander lichamelijk letsel, kunnen schriftelijk verzoeken tot restitutie van een deel van de contributie. Een dergelijk verzoek dient voor 1 mei van het lopend seizoen bij de ledenadministratie ingediend te worden. Restitutie zal aan het einde van het kalenderjaar plaatsvinden. Restitutie zal plaatsvinden over de maanden (ten minste 2 of meer aangesloten maanden) dat men tijdens het zomerseizoen niet heeft kunnen tennissen t.g.v. een blessure, letsel of ziekte. Per maand zal een deel van de jaarcontributie worden gerestitueerd tot maximaal de volledige jaarcontributie minus de jaarlijkse bijdrage die ETC moet afdragen aan de KNLTB. De ziekmelding geldt slechts voor het lopende zomerseizoen. Voor een volgend seizoen dient men, indien van toepassing, zich opnieuw volgens bovenstaande regeling “ziek”melden.

Losse baan huren
In de daluren is het soms mogelijk om een baan te huren. Je kunt hier altijd contact voor opnemen met het bestuur via telefoon,mail of Messenger. Ook kunnen onze leden iemand introduceren, zie info hieronder.

Introductieregeling
Ieder lid heeft de mogelijkheid om een introducé mee te nemen. Op veler verzoek hebben we dit aantal verhoogt naar 5x per seizoen, met dien verstande dat eenzelfde introducé ook maximaal 5x mag. Een introducé moet altijd vergezeld zijn van een betalend lid van ETC. Hoe werkt dit? Als je digitaal afhangt kies je voor introducé en vult hier de voor- en achternaam in. Je kunt direkt betalen d.m.v. ideal. Doe je dat niet dan kun je niet reserveren. Lukt het niet, en kom je op de club kun je ook nog via een QR code betalen , deze hangt achter het raam van de buitendeur naar de kleedkamers (zo ook achter het raam van de kantine baan 6/7/8). We hopen dat optimaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dit scheelt de penningmeester heel veel tijd. Lukt het niet, stuurn een mail naar penningmeester@enkhuizertc.nl., dan krijg je een betaalverzoek van de penningmeester. Het kost € 6 per keer vanaf 18 jaar.  Ook op het afhangbord kun je aangeven dat je met een introducé tennist.

Wanneer hoef je niet te betalen voor een introducé, (dit geldt alleen voor tennis):
– als je met een persoon tennist die jonger is dan 18 jaar;
– als een jeuglid met een ander persoon tennist, dit kan een vriendje zijn, maar ook vader, moeder, opa , oma of tante (etc). Maar altijd digitaal afhangen en kiezen voor introducé (zet achter de naam even jeugd, dan is het voor de penningmeester duidelijk en krijg je niet onterecht een betaalverzoek)
– kies in de app voor spelen, tijdstip en baan, speler toevoegen, ETC jeugdintroducee.

Verplichte (kantine)dienst
Als seniorenlid (vanaf 18 jaar) van Enkhuizer TC ben je verplicht om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid op onze club door het vervullen van kantinediensten of andere diensten (onderhoud/schoonmaak/groenvoorziening) (dit is onderdeel van de contributie). Doordat de leden zelf kantinediensten draaien kunnen wij de schappelijke prijzen voor eten, drinken en lidmaatschap behouden en de kantine open houden. Ook het sociale aspect van het draaien van kantinediensten vinden wij niet onbelangrijk, onder gezellige omstandigheden andere leden ontmoeten. De 2 verplichte (kantine)diensten zullen gedraaid moeten worden in het kalenderjaar. In de periode vanaf 1 april t/m 31 oktober is de kantine op meer avonden geopend dan buiten deze periode. Als je echt geen (kantine)dienst wilt draaien, kun je het ook afkopen voor € 35 per dienst (dus € 70 per seizoen).
NIeuw: Ieder lid moet minstens 1 dienst invullen voor 1 mei van dat jaar en de 2e dienst moet ingevuld zijn voor 1 augustus.

Nieuwe leden en kantinedienst:
In het jaar dat je lid wordt hoef je nog geen kantinedienst te draaien.
-Ben je voor 1-7 van het jaar lid geworden, moet je het jaar daarop gewoon 2 (verplichte) kantinediensten draaien.
Wordt je na 1-7 van het jaar lid, moet je het jaar daarop 1 (verplichte) kantinedienst draaien. Je mag uiteraard (graag zelfs) 2 diensten draaien, maar dit is geen verplichting.

Is het voor jou de 1e keer dat je kantinedienst draait, dan komt iemand van de kantinecommissie je wegwijs maken en helpt je daar waar nodig.

De kantinedienst kun je inplannen op de Clubapp. Voor vragen kun je terecht bij Nies Faber 0615892239.