Skip to content Skip to footer

Contributie voor Tennis en Padel

Met 1 lidmaatschap (behalve 2e clublid en zomerlid) kun je zowel van de tennis- als de padelbanen gebruik maken.

Lidmaatschap
Pupillen
Junioren/Aspiranten
Studenten
Senioren
2e club senioren
Rolstoeltennis
Zomerlid – Senior
Zomerlid – jeugd/student
Wie
t/m 10 jaar
11 t/m 17 jaar
> 18 jaar *
18 en ouder

=
jun/sept
jun/sept
Contributie per jaar
€ 60,-
€ 80,-
€ 85,-
€ 140,-
€ 80,-
€ 85,-
€ 70,-
€ 45,-

 

De contributie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd welke in het lopende kalenderjaar bereikt wordt.

Onze penningmeester heeft veel werk aan het innen van de contributies. Als zoveel mogelijk tennissers een machtiging verstrekken voor het innen van de jaarlijkse contributie bespaart dat tijd en kosten.

* ETC Studentlidmaatschap-regeling
Studerende ETC-leden kunnen in aanmerking komen voor het studenten contributietarief.
Voorwaarden: Inschrijving voor het volgen van een voltijds of duale opleiding aan mbo/hbo of universiteit van minimaal 1 jaar of langer en leeftijd op 1 januari van het desbetreffende jaar, leeftijd per 1-1 < 30.
Regeling: Om in aanmerking te komen voor het studentlidmaatschap dient men voor 31 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie van ETC. Hierbij te voegen een kopie van een geldig bewijs van inschrijving voor de betreffende studie. Het toekennen van een studentlidmaatschap geldt voor een jaar. Het studentlidmaatschap dient dus ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie:
januari t/m mei de volledige contributie
juni 6/8 van de contributie
juli 5/8 van d contributie
augustus 4/8 van de contributie
september 3/8 van de contributie
oktober t/m december 2/8 van de contributie
Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.+

2e Club lidmaatschap
Als je al lid bent van een andere tennisvereniging, maar je tennis graag met bijv. vrienden bij ETC, dan biedt ETC je de mogelijkheid om 2e Club lid te worden. Je betaalt dan een aangepast bedrag. Dit geldt alleen voor tennis en niet voor Padel.

Donateurschap
Donateurschap € 25 per jaar. Bij donateurschap kan ook gebruik worden gemaakt van de jeu de boules baan. Heb je interesse in donateurschap neem dan contact op met onze ledenadministratrice Alice van Ewijk-Petersen, ledenadministratie@enkhuizertc.nl of Tel.nr. 06-12264119.