Contributie

Lidmaatschap
Pupillen
Junioren/Aspiranten
Studenten
Senioren
2e club senioren
Rolstoeltenis
Wie
t/m 10 jaar
11 t/m 17 jaar
> 18 jaar *
18 en ouder

=
Contributie per jaar
€ 50,-
€ 70,-
€ 70,-
€ 125,-
€ 65,-
€ 70,-

 

 

 

 

De contributie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd welke in het lopende kalenderjaar bereikt wordt.

Voor de betaling van de contributie, indien u ETC niet heeft gemachtigd, ontvangt u in februari een acceptgirokaart. De betaling dient voor 1 maart van het lopende kalenderjaar bij de penningmeester binnen te zijn. Bij betaling na 1 maart van het lopende kalenderjaar is men een toeslag verschuldigd van € 12,50 per persoon /gezin.

Voor het lidmaatschap is vereist dat u een machtiging verstrekt voor het innen van de jaarlijkse contributie. Een machtigingsformulier kunt u verkrijgen bij de ledenadministratie.

* ETC Studentlidmaatschap-regeling
Studerende ETC-leden kunnen in aanmerking komen voor het studenten contributietarief.
Voorwaarden: Inschrijving voor het volgen van een voltijds of duale opleiding aan hbo of universiteit van minimaal 1 jaar of langer.
Regeling: Om in aanmerking te komen voor het studentlidmaatschap dient men voor 31 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie van ETC. Hierbij te voegen een kopie van een geldig bewijs van inschrijving voor de betreffende studie. Het toekennen van een studentlidmaatschap geldt voor een jaar. Het studentlidmaatschap dient dus ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie:
januari t/m mei de volledige contributie
juni 6/8 van de contributie
juli 5/8 van d contributie
augustus 4/8 van de contributie
september 3/8 van de contributie
oktober t/m december 2/8 van de contributie
Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.