Skip to content Skip to footer

Invallen competitie

Mensen die geen competitie spelen (die bv. 7x spelen teveel vinden) maar het wel leuk vinden kunnen zich aanmelden als invaller.

Wij zijn bezig met een reservelijst samen te stellen voor de competitie. Dit is hard nodig, want zoals je kunt zien zijn sommige teams met het minimale aantal deelnemers vertegenwoordigd, dus als er een speler een keer niet kan of als een speler een blessure oploopt en niet verder kan deelnemen aan de competitie, zijn invallers onontbeerlijk!

We hebben invallers nodig op elk niveau van 9 t/m 1, het maakt dus niet uit hoe goed je bent, het gaat erom dat je het leuk vind om met een team een paar wedstrijdjes te spelen en na afloop gezellig een drankje en een hapje te doen.

Competitie invalregels:
Tijdens de competitie komt er geregeld de vraag of men in een ander team mag invallen. Om wat duidelijkheid te scheppen enkele basisregels op een rijtje.

  • Elke speler mag maar één keer in de week competitie spelen. Een wedstrijdweek loopt van maandag t/m zondag.
  • Elke speler mag gedurende de competitie één keer invallen in een hoger team, zonder zijn plaats in het oorspronkelijke team te verspelen.
  • Bij een 2e keer invallen in een hoger team mag de betrokken speler niet meer terug naar zijn eigen team (met uitzondering van de speler die dispensatie heeft om twee maal in de week op verschillende competitiedagen als vast teamlid in twee verschillende teams mee te spelen).

Aanmelden als invaller
Wil je invallen tijdens competitiewedstrijden? Stuur dan een mail naar gstam@quicknet.nl met daarin je naam, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, speelsterkte enkel, speelsterkte dubbel, knltb nummer en een eventuele opmerking. Dan wordt je naam opgenomen in de lijst van invallers, zodat de teamcaptains je kunnen vragen om mee te doen.