Wij als Bestuur hebben gemeend ons beleid voor de komende weken aan te moeten passen aan de door ons opgelegde regels vanuit de overheid. 

  • Het schooltennis is afgelast.
  • De Algemene Leden Vergadering van komende woensdag komt te vervallen en wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.
  • De open dag van van zondag 29 maart a.s. zal worden verplaatst naar zondag 5 april van 12.00 tot 16.00 uur.
Het positieve nieuws is dat alle lijnen van de banen 1 t/m 5 er weer in liggen, en dat er vanaf 1 april weer volop gespeeld kan worden. Hopende dat wij en uiteraard ook de rest van Nederland gespaard blijven van verder onheil.