Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Coronavirus

Wij als Bestuur hebben gemeend ons beleid voor de komende weken aan te moeten passen aan de door ons opgelegde regels vanuit de overheid. 

  • Het schooltennis is afgelast.
  • De Algemene Leden Vergadering van komende woensdag komt te vervallen en wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.
  • De open dag van van zondag 29 maart a.s. zal worden verplaatst naar zondag 5 april van 12.00 tot 16.00 uur.
Het positieve nieuws is dat alle lijnen van de banen 1 t/m 5 er weer in liggen, en dat er vanaf 1 april weer volop gespeeld kan worden. Hopende dat wij en uiteraard ook de rest van Nederland gespaard blijven van verder onheil.