Padel

Bericht in de krant

Op 5 maart jl. verscheen het volgende artikel in het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van een door de gemeente Enkhuizen toegekende subsidie aan onze tennisclub.

Ten onrechte wordt hier gesuggereerd dat er al een besluit is genomen binnen ETC over de aanleg van twee padelbanen. Dit is zeer zeker nog niet het geval. Wel is duidelijk dat er bij ETC een noodzaak is om te kijken naar andere mogelijkheden dan tennis om de club levensvatbaar te houden. Padel is daarvoor dé kandidaat en het bestuur heeft enige tijd geleden een start gemaakt met de financiële haalbaarheid in kaart brengen van zo’n keuze. Uiteraard bepalen de leden uiteindelijk de koers van de club en dit stuk is bedoeld als eerste aanzet om draagvlak te onderzoeken onder de leden.

Help! Het aantal leden daalt!

Landelijk laat het aantal bondsleden de laatste jaren ook een dalende trend zien. In 2020 en begin 2021 nam het ledenaantal weliswaar weer toe vanwege een positief Covid-19 effect, maar dat is naar alle waarschijnlijkheid een tijdelijk effect. Recreatief buiten tennissen bleef i.t.t. andere sporten toegestaan in die periode;

Het ledental van onze vereniging loopt de laatste jaren ook heel hard achteruit en dat is erg zorgwekkend, omdat dit in de komende jaren vervelende gevolgen voor de vereniging gaat hebben. Momenteel telt onze vereniging 456 leden:

De regel die normaal wordt gehanteerd is 1 baan voor 100 leden. De capaciteit met onze acht banen ligt daarmee zo rond de 850 leden. In het verleden hebben we zelfs tijdelijk een ledenstop gehad en nu zitten we ongeveer op de helft van de maximale capaciteit. Met 456 leden zullen jullie begrijpen dat dat bij ons niet goed gaat. Er is een relatief grote groep leden in de categorie 65 en ouder en om onze club gezond te krijgen (en houden) in de toekomst, zijn meer jongere leden een absolute noodzaak. Leden zorgen immers voor inkomsten t.b.v. exploitatie van onze club, w.o. baanonderhoud, verlichting en de kantine.  Minder, of beter te weinig inkomsten heeft consequenties om de vereniging gezond te houden. Scenario’s als afstoten van 1 of meerdere tennisbanen of stoppen met de vereniging zijn niet ondenkbaar. Daar moeten we toch niet aan denken!!

Hoe krijgen we meer mensen bij onze vereniging?? Kennismakingsacties rondom tennis hebben in zekere mate geholpen, maar zeker niet afdoende gelet op het huidige aantal leden.

Padel

De laatste jaren maakt Padel een stormachtige opmars in Nederland en deze sport sluit goed aan bij het tennis;

 • Van 39 banen in 2015 naar 440 banen in 2020
 • Van 23 locaties in 2015 naar 190 locaties in 2020
 • In 2020 stonden zo’n 33.000 leden geregistreerd
 • Prognose voor 2024;
  • 400 padellocaties
  • 1000 padelbanen
  • 000 actieve spelers

Hoe kan Padel de Enkhuizer Tennisclub versterken?

 • Nieuwe doelgroepen aantrekken
 • Aantrekkelijke aanvulling op huidig aanbod
 • Meer levendigheid op de club
 • Nieuwe mogelijkheden voor nieuwe leden.
 • Laagdrempelige manier om kennis te maken met de vereniging
 • 50 nieuwe leden per baan binnen 3 jaar is reëel (landelijk)

 

Padelwerkgroep

Vanuit het bestuur is gevraagd of er leden zijn die zich wat meer willen verdiepen in Padel, een soort werkgroep die wil gaan onderzoeken of er draagvlak is voor deze nieuwe sport binnen onze vereniging, en die bij omliggende verenigingen willen gaan informeren of Padel voor hun wat heeft opgeleverd en hoe zij het een en ander georganiseerd hebben.

Bij het contact met Santana (Hoogkarspel) gaven ze aan dat Padel voor hun als zeer positief werd ervaren voor en binnen hun vereniging.

Helga Oosterkamp, Menno Bakker, Hans Metten, Jeroen de Weerdt, Peter Stavenuiter en ondergetekende hebben aangegeven zich hierin te willen verdiepen en willen gaan onderzoeken of Padel voor onze vereniging belangrijk kan zijn voor de toekomst van ETC. Ook omdat we, als we het dit jaar rond zouden verwezenlijken, een subsidie vanuit de gemeente krijgen. Op dit moment hebben we nu ongeveer de helft van de kosten voor de aanleg van de banen binnen!

Momenteel hebben we een tweetal opties waar de banen evt zouden moeten komen te liggen, want het aanleggen gaat ten koste van een tennisbaan.

 1. Op baan 1 komen 2 padelbanen, en in de toekomst is er zelf nog ruimte voor een derde baan
 2. Op baan 4 komen 2 padelbanen en ook hier kan in de toekomst evt. nog een derde baan bij. In de toekomst (als het een groot succes wordt) kunnen er zelfs op baan 5 nog padelbanen bij

Wij gaan op onderzoek uit en houden u op de hoogte.

Heeft u n.a.v. dit verhaal nog vragen of wilt u reageren? Dat kan! Mail naar: padel@enkhuizertc.nl

Met vriendelijke groeten,

Erik van Middelkoop en de rest van de groep