Diensten

In Overig

Nu het er naar uitziet dat binnenkort de kantine weer opengaat zal je tegen die tijd weer het verzoek krijgen van de kantinecommissie om aan te geven welke dienst je uitkomt. Vanuit het bestuur is gekozen om niet uitsluitend kantinediensten…

Algemene Ledenvergadering

In Overig

Op maandag 14 juni a.s. zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden gehouden op het park van ETC. Reserveer deze datum alvast in uw agenda zodat u mee kunt stemmen over de aanleg van 2 padelbanen. De persoonlijke uitnodiging en…

Ledenadministratie nieuws

In Overig

De laatste jaren is , zoals iedereen wel weet, het leden aantal afgenomen. Maar de eerste 5 maanden van dit jaar hebben we toch weer 53 nieuwe jeugd en senioren leden mogen verwelkomen! Hier zijn wij natuurlijk blij mee. De…

Padelwerkgroep nieuws

In Overig

Woensdag 19 mei heeft de padel werkgroep samen met het bestuur vergaderd over padel. Hierbij heeft de padel werkgroep het bestuur geïnformeerd over de bevindingen en de visie vanuit de padel werkgroep. Aan het bestuur nu om dit verder te…

RTC/WFK nieuws

In Overig

De toss is op elke maandagavond van 19.00-22.00. Je racket mee en lekker elk half uur een ander potje tennis ( meestal dubbel) spelen. Je bepaalt zelf wanneer je begint en eindigt, en start elk uur / half uur! Op…

Jeugdcommissie nieuws

In Overig

Schooltennis Het schooltennis heeft dit jaar plaatsgevonden van 17 tot en met 20 mei. Normaal gesproken vindt dit plaats in maart, vóór het seizoen, om zodoende de nieuwe aanwas een nieuw seizoen te kunnen bieden. Maar ook dit jaar loopt…