Obligatielening Uitbreiding Padelbanen 4C en 4D

In de buitengewone ledenvergadering van November 2022 is aan de leden toestemming gevraagd voor deze uitbreiding. Op deze vergadering is de wijze van financiering besproken en besloten dat er een obligatielening wordt uitgeschreven waarin de leden (en evt.niet leden) kunnen participeren. De inschrijving is geopend en loopt tot en met eind februari 2023.

Hierbij treft u informatie aan over de obligatielening en de voorwaarden.

De obligatielening:

  • Stukken van 500 euro per stuk.
  • Elk stuk heeft een uniek nummer
  • De stukken zijn overdraagbaar maar het verzoek is om de penningmeester hieromtrent te informeren

Zodra er overeenstemming is met de aannemer wordt  bekend welk bedrag noodzakelijk is en zal gevraagd worden uw aandeel te storten op de bankrekening van de Enkhuizer Tennis Club.

Rentevergoeding:

  • Rentepercentage van 5% per jaar
  • Jaarlijkse rentebetaling

Aflossing:

  • Looptijd obligatielening is maximaal 10 jaar
  • Elk jaar wordt tenminste 1/10 deel van de oorspronkelijk hoofdsom uitgeloot

De uitgelote deelnemers krijgen hiervan bericht en krijgen hun inleg teruggestort.

Het is de bedoeling om de aflossing zoveel eerder te laten plaatsvinden als de liquiditeit van de tennisclub toelaat. Dit om de rentelast zo laag mogelijk te houden.

Inschrijven:

Wij hopen op een zo breed mogelijke deelname door de leden maar ook voor de leden.

Is het niet helemaal duidelijk wat een obligatielening precies is of heb je andere vragen, mail dan naar penningmeester@enkhuizertc.nl .

Bestuur Enkhuizer Tennis Club