Door Ko, Jan en Ruud zijn de netten verplaatst waardoor tijdens het padellen er geen hinder meer is en de ballen evengoed worden tegengehouden.