Met een grote meerderheid hebben de aanwezige leden ingestemd met een uitbreiding van ons park met 2 padelbanen. Deze banen zullen gefinancierd worden deels uit eigen middelen, deels uit de Bosa subsidie en deels uit een nog nader uit te werken obligatielening. De leden kunnen participeren in deze obligatielening. De opzet is dat er obligaties van 500 euro worden uitgegeven tegen 5% met een looptijd van max 10 jaar. De leden zullen op een later tijdstip verder op de hoogte worden gebracht. Het bestuur gaat met de padelwerkgroep direkt aan de slag.