Woensdag 19 mei heeft de padel werkgroep samen met het bestuur vergaderd over padel. Hierbij heeft de padel werkgroep het bestuur geïnformeerd over de bevindingen en de visie vanuit de padel werkgroep. Aan het bestuur nu om dit verder te bespreken en de leden z.s.m. te informeren over de datum van een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin in o.a. de realisatie van twee padelbanen bij ETC als stemming aan de leden zal worden voorgelegd.

Daarnaast is ook de uitslag van de enquête gepresenteerd aan het bestuur;

Wat zijn we ongelofelijk blij met de enorm hoge response uit de volle breedte van de meerderjarige leden! Dank aan alle leden die de moeite hebben genomen om te reageren! Conclusie is dat de overgrote meerderheid voor Padelbanen is en 59% de voorkeur heeft voor baan 1. Opvallend is ook dat 60% van de deelnemers aan de enquête leden zijn die boven de 55 jaar oud zijn. Naast de hoop en verwachting op aanwas van jongere leden, is er daarmee ook voldoende animo onder huidige oudere leden. Een groot aantal leden geeft aan de ALV te zullen bijwonen t.b.v. de stemming voor Padel. Een grote hoeveelheid leden heeft bovendien aangegeven geïnteresseerd te zijn in een clinic op locatie (HTC Santana, Hoogkarspel) o.l.v. Ron Keesman. Deze clinic zal worden gerealiseerd, verdeeld over twee dagen (29 mei en 5 juni 2021). Inmiddels hebben we al zo’n 60 inschrijvingen voor beide dagen! Padel leeft bij ETC!

Een onderdeel van de enquête was de verloting van een racket. Om e.e.a. zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we alle deelnemers aan de verloting gekoppeld aan een nummer en vervolgens via een onafhankelijke nummergenerator op internet een nummer laten trekken. Hierbij mogen we dan de winnares bekend maken!;

Ilse Rienderhoff

Ilse, van harte gefeliciteerd met jouw hagelnieuwe padelracket!

Als padel werkgroep hebben we kunnen concluderen dat padel als toekomstbestendige oplossing breed wordt omarmd door ETC-ers. O.b.v. de enquête uitkomst mag bovendien een hoge opkomst van leden bij de ALV worden verwacht. Padel brengt nieuwe leden, meer inkomsten, vrijwilligers en gezelligheid blijkt uit de praktijk bij andere clubs. Verhuur is een reële mogelijkheid, maar vereist het in kaart brengen van de juiste uren t.b.v. verhuur op zo kort mogelijke termijn.

Als we kijken naar de voor- en nadelen, de feitelijke belemmeringen en naar de peiling vanuit de enquête gaat onze voorkeur qua positie van de eerste twee padelbanen uit naar baan 1. Indien er padelbanen op baan 1 komen, blijft er op de duobanen 4 en 5 zoveel mogelijk ruimte voor All-in tennistrainingen en competitiewedstrijden.

De padelwerkgroep