Een update m.b.t. het realiseren van 2 padelbanen op de plek van baan 4.

Eerder is al aangegeven dat het bestuur heeft besloten om de padelbanen op baan 4 te gaan realiseren i.p.v. baan 1 i.v.m. mogelijke geluidsoverlast voor de buren van ons tennispark. Baan 4 geeft i.t.t. baan 1 een aantal extra uitdagingen zo is gebleken. We hebben eerder dit jaar besloten om als Padel werkgroep samen met het bestuur een Padel realisatie groep te vormen, omdat er veel bij zo’n padelbaan realisatie komt kijken. Dit vereenvoudigt de communicatie tussen Padel werkgroep en het bestuur en maakt het makkelijker om de uitdagingen aan te gaan (licht- en geluidsonderzoek o.a.). We hebben afgesproken om iedere twee weken op woensdagavond fysiek of via Teams bij elkaar te komen om de stand van zaken te bespreken, beslissingen te nemen (waar nodig beslist het bestuur onafhankelijk uiteraard) en eventuele taken uit te zetten onder de groepsleden.

Er moet veel gebeuren en er is al veel gebeurd!

Is dat zichtbaar? Deels wel uiteraard. Op en rond baan 4 is veel, heel veel werk verricht door een flinke club vrijwilligers om daar uiteindelijk de banen te kunnen bouwen. Namens ons dan ook heel erg veel dank voor het harde werk! Er is ook een deel niet zichtbaar en daarom mede dit stukje. Zo hebben we intensief contact met de gemeente rondom de omgevingsvergunning die nodig is om de banen te kunnen mogen bouwen. We hebben inmiddels geluids- en lichtonderzoeken uit laten voeren door externe partijen. De rapporten dienen als onderbouwing voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De impact van geluid én licht van de padelbanen op de omgeving is in kaart gebracht en de uitkomsten waren positief. Inmiddels is de omgevingsvergunningaanvraag ingediend zoals jullie wellicht hebben kunnen zien in de Drom (nieuws Gemeente Enkhuizen). We hopen richting het eind van dit jaar, begin volgend jaar de vergunning rond te hebben. We hebben nog een paar losse eindjes, maar deze verwachten we snel te kunnen afronden.

We hebben o.b.v. banen bij clubs in de regio en o.b.v. advies van de KNTLB als groep een vijftal padelbaan bouwers geselecteerd en gevraagd een offerte uit te brengen. Van deze vijf partijen weten we dat zij kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde padelbanen bouwen. Stuk voor stuk zijn afspraken gemaakt met de vijf bouwers om bij ons op het park de situatie ter plekke te komen bekijken en aan de hand daarvan een offerte uit te brengen. Op basis van de verschillende offertes maken we een overzicht van kosten t.o.v. het budget dat beschikbaar is. Uiteindelijk zal het een beslissing worden van de penningmeester en bestuur om er een klap op te geven en één van de bouwers de opdracht te gunnen. Daarnaast is ook gekeken wat er bij komt kijken om de lichtmasten van baan 4 naar de plek bij baan 5 te brengen en ook de beregening en hekwerk op en rond baan 5 als losse baan in orde te krijgen.

We hebben nog wel een oproep voor de leden.

Om zo min mogelijk kosten te hoeven maken, zouden we graag willen weten of we een grondwerker onder de ETC leden hebben die ons zou kunnen helpen met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de twee banen. Hoe meer we met vrijwilligers kunnen doen des te minder kosten we hebben aan externe partijen! Je kunt hiervoor contact opnemen met bestuur (tel. 06 28881205 Theo Brugman) of padel werkgroep (padel@enkhuizertc.nl)

De komende weken en maanden houden we jullie verder op de hoogte van de stand van zaken.

Groet,

Padel realisatie groep.