In de buitengewone ledenvergadering van November 2022 is aan de leden toestemming gevraagd voor deze uitbreiding en de wijze van financiering. 

Hierbij treft u informatie aan over de obligatielening en de voorwaarden.

De obligatielening:

  • Stukken van 500 euro per stuk.
  • Elk stuk heeft een uniek nummer
  • De stukken zijn overdraagbaar maar het verzoek is om de penningmeester hieromtrent te informeren

Zodra er overeenstemming is met de aannemer wordt  bekend welk bedrag noodzakelijk is en zal gevraagd worden uw aandeel te storten op de bankrekening van de Enkhuizer Tennis Club.

Rentevergoeding:

  • Rentepercentage van 5% per jaar
  • Jaarlijkse rentebetaling

Aflossing:

  • Looptijd obligatielening is maximaal 10 jaar
  • Elk jaar wordt tenminste 1/10 deel van de oorspronkelijk hoofdsom uitgeloot

De uitgelote deelnemers krijgen hiervan bericht en krijgen hun inleg teruggestort.

Het is de bedoeling om de aflossing zoveel eerder te laten plaatsvinden als de liquiditeit van de tennisclub toelaat. Dit om de rentelast zo laag mogelijk te houden.

Inschrijven:

Wij hopen op een zo breed mogelijke deelname door de leden maar ook voor de leden.

Bestuur Enkhuizer Tennis Club