Er is een mogelijkheid voor niet-ETC-leden om 2x per seizoen gebruik te maken van de introductieregeling. Een introducé moet altijd vergezeld zijn van een betalend lid van ETC. Hiervoor kan er een introductiekaartje worden gekocht bij de bardienst wat na afloop van de partij weer bij de bardienst moet worden ingeleverd. Wanneer de kantine niet bezet is dan kunt u geen kaart krijgen en wordt u verzocht de verschuldigde kosten per bank over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 7558 71 onder vermelding van introductie niet-leden. De kosten zijn voor Senioren vanaf 18 jaar € 6,- per keer (max 2x) en voor junioren t/m 17 jaar € 4,- per keer (max 2x).