ETC organiseert voor haar leden ook dit jaar weer een reanimatiecursus. Ook voor degenen die al eerder de cursus deden is deze cursus van belang als herhalingscursus om de opgedane vaardigheden op peil te houden.

De cursus wordt evenals voorgaande jaren weer deskundig verzorgd door Jacco Zalm.

Wat leert u bij een reanimatiecursus?
In een reanimatiecursus leert u reanimeren en een AED bedienen. U weet daarna hoe u moet handelen bij een hartstilstand.
In deze basiscursus van ongeveer 2 uur komen aan bod:
•    hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet
•    hoe u moet reanimeren en in welk tempo
•    hoe u een AED aansluit en bedient
Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED.
De cursus wordt gehouden in de kantine van ETC
1.    op     15 maart 2017     woensdagavond     aanvang     19:30 uur
2.    op     24 maart 2017    vrijdagmiddag        aanvang     14:00 uur

Aan de cursus zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden
Aanmelding via email naar de penningmeester