Het Haringstad 35+ Veteranen toernooi staat voor 2021 weer op de planning!

2021 is tot nu toe niet veel beter dan 2020; corona blijft ons bezighouden.
Gelukkig gaat het de goede kant op en kan er steeds meer.
In september zijn de meeste mensen ingeënt dus zal het grootste gevaar geweken zijn.
We gaan ervan uit dat we, met inachtneming van de dan nog geldende coronaregels,
weer een leuk toernooi kunnen houden.

De kosten per categorie of onderdeel bedragen € 10,00 p.p. en moeten bij inschrijving worden voldaan naar rekeningnummer NL81Rabo0317376098 t.n.v. J.O. Gordon met vermelding van Haringstad 2021.
LET OP: dit is anders dan voorgaande jaren.
Uw inschrijving wordt pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen!

Het toernooi wordt in de vaste week 36 verspeeld, van 6 september t/m 12 september (plus voorweekend).
Sluitingsdatum inschrijving is 15 augustus om 24.00 uur.
Inschrijven kan via onze website (www.haringstad.nl) of via toernooiplanner.

Hopelijk tot ziens
De toernooicommissie:
John, Ria, Eric, Ria, Johan en Marjan