Met dank aan Gerard en Mieke, die hard gewerkt hebben, is ons park weer opgefleurd.