Tess (8) zoekt een pleegvader die haar vanaf deze plek komt toejuichen

Bij onze sportclub hangt vanaf 31 oktober een spandoek. Wij doen mee aan de week van de pleegzorg en de actie ‘doneer je sporthek’ voor pleegzorg.
Sportverengingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Net als pleegouders want ook zij staan klaar om een kind een duwtje in de rug te geven. Samen hopen we nieuwe pleegouders te vinden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er voor alle kinderen een betrokken volwassene langs de lijn van het sportveld staat om hen aan te moedigen.
Evelien, communicatie bij Parlan Jeugdhulp: “We zoeken super gewone mensen. Maar pleegzorg is natuurlijk niet super gewoon. Daarmee bedoelen we dat je als pleegouders geen bijzondere dingen hoeft te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.”
Interesse?
Bij Parlan Jeugdhulp, een pleegzorgaanbieder in onze gemeente, wachten ongeveer 50 kinderen op een plek in een pleeggezin. Zij kunnen of mogen door omstandigheden niet meer thuis wonen.
Medewerkers van Parlan vertellen u graag meer over pleegzorg. Vraag een informatiepakket aan of bezoek een informatieavond.

Kijk voor meer informatie op www.pleegzorgparlan.nl