Enkhuizen, 30 april 2020

Betreft: Corona update

Beste ETC leden,

Vandaag start tennisschool All-In met de lessen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Ieder jeugdlid dat zich had opgegeven is hierover inmiddels rechtstreeks door All-In geïnformeerd.

Inmiddels hebben wij de animo en mogelijkheden geïnventariseerd om het park ook weer open te stellen voor de jeugdigen die buiten de lessen om vrij willen spelen.

Wij hebben wederom goed nieuws: vanaf maandag 4 mei a.s. kan er door de jeugd weer vrij worden getennist, zij het met inachtneming van de voorwaarden die terug te vinden zijn op onze site (www.enkhuizertc.nl), de publicatieborden die op diverse plekken in het park hangen en volgens onderstaand schema en regels:

Jeugdleden van 13 t/m 18 jaar

 • vrij spelen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur
 • uitsluitend de banen 6,7 en 8 kunnen worden afgehangen
 • afhangen op het afhangbord dat aan de buitenmuur hangt
 • maximaal 4 spelers per baan waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden
 • gebruik alleen eigen materiaal en markeer de ballen
 • het clubhuis (m.u.v. urgent toiletbezoek) en terras zijn gesloten
 • neem een gevulde bidon mee naar het park
 • wissel van baanhelft met de klok mee
 • neem de hygiëneregels in acht
 • toezicht op het naleven van de regels vindt plaats door onze groundsman, Jan van den Haak.

Jeugdleden t/m 12 jaar

 • vrij spelen op afspraak op woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur
 • maak minimaal 1 dag van te voren een afspraak door te mailen naar jeugdcommissie@enkhuizertc.nl
 • uitsluitend de banen 6,7 en 8 kunnen worden afgehangen
 • afhangen op het afhangbord dat aan de buitenmuur hangt
 • maximaal 6 spelers per baan
 • gebruik alleen eigen materiaal en markeer de ballen
 • het clubhuis (m.u.v. urgent toiletbezoek) en terras zijn gesloten
 • neem een gevulde bidon mee naar het park
 • wissel van baanhelft met de klok mee
 • het evt. brengen/halen van de kinderen tot de ingang van het park
 • het vegen van de baan gebeurt door de toezichthouder
 • neem de hygiëneregels in acht
 • toezicht op het naleven van de regels vindt plaats door de jeugdcommissie/volwassene die door de jeugdcommissie is aangewezen

Wij hopen dat veel jeugdleden gebruik gaan maken van bovenstaande mogelijkheden. Daarbij is het uiteraard heel belangrijk dat de regels, niet alleen voor ons aller veiligheid maar ook ter voorkoming van boetes, worden opgevolgd!

Blijf gezond en hopelijk tot snel op het mooie park van ETC.

Namens het bestuur,

Paul Botman, voorzitter