Ons ledenaantal loopt al jaren terug, helaas volgen we hierin de landelijke trend, ik vind het daarom belangrijk dat we als vereniging uitstralen dat we blij zijn met nieuwe leden en hoop met het onderstaande nieuwe leden blijvend aan ETC te kunnen binden.

Hoe kunnen we het binden van nieuwe leden aan de vereniging bevorderen?

Ik denk dat het al begint als je lid wordt, hoe leuk is het als je voor het eerst op ons mooie tennispark komt en je wordt welkom geheten door een ambassadeur van de vereniging. Die overhandigt je de KNLTB pas, de benodigde wachtwoorden om op de club app te komen en geeft je een rondleiding over het park. De ambassadeur is dus het eerste aanspreekpunt, zeg maar “het gezicht van de vereniging”

Wat komt er aan bod tijdens de eerste ontmoeting?

  • inventariseren beginsituatie en wensen
  • geeft uitleg over wat je kan met het KNLTB pasje
  • laat zien hoe de lichten aan en uit moeten
  • laat de kantine zien, toiletten, kleedkamers, sleutelkastje
  • vertelt over de kantinediensten
  • geeft uitleg over de werking van de club app en hoe je een baan kunt reserveren.
  • wijs op het belang om te lessen
  • wijs op het buddy systeem.

Een buddy systeem, wat is dat nu weer?

Een buddy wordt gekoppeld (indien gewenst) aan een nieuw lid, rekening houdend met speelsterkte, leeftijd, geslacht en introduceert nieuwe leden binnen de vereniging.

Wat kan een nieuw lid verwachten van een buddy? De buddy vraagt het nieuwe lid om een balletje te slaan en/of om deel te nemen aan een toss activiteit. Zo leert het nieuwe lid snel veel mensen kennen en is hij of zij in no time opgenomen in een grote groep tennissers.
Als er behoefte is aan les kan de buddy het lid introduceren bij de tennisleraar.
Door de (tijdelijke) buddy weet het nieuwe lid altijd waar hij/zij met vragen terecht kan.

Waarom nu dit verhaal?

Ik ben op zoek naar enthousiaste leden die het leuk vinden om als ambassadeur of buddy op te treden. Leeftijd of speelsterkte of geslacht maakt niet uit.

Als dit je wat lijkt laat het me weten. Mochten er nog vragen zijn dan ben ik bereikbaar per mail, app of telefoon.

Met sportieve groet 

Petra Botman 
petrabotman@icloud.com
06-53901808