Beste ETC leden,

Inmiddels weten we dat minimaal tot en met 28 april het park gesloten blijft.
Heel jammer, maar een verstandig besluit van de overheid en de KNLTB, waar we ons volledig bij aansluiten.
De afgelopen weken hebben we van enkele leden de vraag gekregen of het wel passend was om de contributie en afkoop bargelden voor 2020 te incasseren. We snappen dat er vragen zijn en hebben uitgezocht hoe dit formeel zit. De KNLTB geeft op haar website hier ook duidelijke informatie over.
Nu we in ieder geval tot en met 28 april dicht moeten blijven, hebben we in het bestuur de financiële situatie besproken. In de winterperiode is veel geïnvesteerd en we hebben doorlopende financiële verplichtingen. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en willen dat ook blijven.
We kunnen nu nog niet inschatten hoeveel kosten en inkomstenderving we gaan krijgen en dus hoe het resultaat 2020 er gaat uitzien. Dit is mede afhankelijk van het moment dat we weer open kunnen gaan.  Daarom hebben we op basis van het advies van de KNLTB als bestuur, het volgende besloten over de contributie- en bargelden 2020:

  • Deze week gaan we starten met het innen van de contributie alsmede de bargelden voor leden die hebben aangegeven de verplichte bardiensten te willen afkopen. Het beleid t.a.v. het invullen van de bardiensten zal t.z.t. worden bijgesteld.
  • We nemen nu nog geen besluit over een mogelijke korting op c.q. terugbetaling van de contributie- en het terugdraaien van de barverplichtingen.
  • In het najaar bekijken we onze financiën en stellen we het voorlopig resultaat 2020 en de begroting voor 2021 op.
  • Als we in verhouding tot vorige jaren een te groot financieel overschot hebben door lagere kosten, verrekenen we dit met de contributiegelden voor 2021. Ook verwachten we dan vast te kunnen stellen of er restitutie van barverplichtingen mogelijk is.
  • Dit zullen wij vervolgens aan onze leden voorleggen in de ALV die, naar wij hopen, nog in 2020 plaats zal kunnen vinden.

Voor ons als bestuur is dit een volledig nieuwe situatie die geen vergelijk kent. We willen hier zorgvuldig in zijn en zullen dit jaar kritisch zijn op de kosten en terughoudend met nieuwe investeringen. Graag jullie begrip en vertrouwen hiervoor. Op 21 april is het volgende moment waarop de overheid en aansluitend de KNLTB nieuwe richtlijnen gaan geven.
De huidige maatregelen zijn ook te zien op de site Centrecourt van de KNLTB.
Blijf gezond en hopelijk tot snel op het mooie park van ETC.

Namens het bestuur,
Paul Botman, voorzitter