Misschien nooit het leukste moment van lid zijn van onze tennisclub, maar op 2 februari 2021 wordt de contributie (dan wel een deel) afgeschreven voor degene die een incasso afgegeven hebben. Voor zij die iets later de incasso afgegeven hebben, wordt eind februari voor het eerst geincasseerd. Ik, als penningmeester, ben heel blij met al deze machtingen. Zij die nog niet gereageerd hebben op mijn verzoek kunnen dat alsnog doen (of ze nu wel of geen machtiging willen verstrekken).
De volgende incasso’s zijn eind februari, eind maart en eind april 2021.