Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe alcohol wet. Dit houdt in dat er geen alcohol verkocht mag worden , aan personen onder de 18 jaar, en is het ook verboden om aan personen boven de 18 jaar te verkopen die het bijv. voor iemand onder de 18 jaar wil halen. We vragen je aandacht om hier goed op te letten, en verzoeken ouders om voor het kopen van alcoholische dranken niet de kinderen (onder de 18) naar de bar te sturen, maar zij hiervoor zelf hun alcoholische drank te halen.
De boetes die hiervoor zijn opgelegd zijn niet gering te beginnen bij 1000 euro voor de eerste boete, en bij de volgende constatering wordt de tap vergunning in getrokken. Wij vragen je om bij twijfel te vragen naar hun identiteitsbewijs. Geen bewijs aanwezig niet tappen.

De Kantine Commissie