Schrijver

Johan Timmer

Toernooikalender

In Overig

Binnenkort gaat het tennistoernooi seizoen natuurlijk weer van start. WIj hebben weer onze toernooi kalender voor 2022 gemaakt.

Tot je dienst

In Overig

Naast het innen van de financiële bijdrage van de contributie heb je als lid van ETC ook de taak om diensten te doen voor de club. Om alles betaalbaar te houden is het van groot belang dat iedereen ook in…

Gevonden voorwerpen

In Overig

In de gang van onze kantine hangen al geruime tijd een aantal gevonden voorwerpen (zie foto). Ziet je er iets herkenbaars bij? Neem contact op met kantine@enkhuizertc.nl. De spullen zullen half december worden verwijderd.

Even voorstellen, de nieuwe Kantinecommissie

In Overig

De nieuwe kantinecommissie bestaat uit: Peter en Rowena Bakker, Nies Faber (diensten) en Marc Eising. Waarbij nog gezegd mag worden dat Natasja Vos en Jan Vis ook nog op de achtergrond beschikbaar zijn.

Digitale Ledenpas

In Overig

Waar vind ik mijn digitale ledenpas? De digitale ledenpas is beschikbaar in de ClubApp van KNLTB.Club. Zorg ervoor dat je de meest recente update hebt gedownload, zodat de KNLTB Ledenpas zichtbaar wordt in jouw persoonlijke account. Je vindt de digitale…

Padel realisatie

In Overig

Een update m.b.t. het realiseren van 2 padelbanen op de plek van baan 4. Eerder is al aangegeven dat het bestuur heeft besloten om de padelbanen op baan 4 te gaan realiseren i.p.v. baan 1 i.v.m. mogelijke geluidsoverlast voor de…

Kantine nieuws

In Kantine, Overig

Na een hele lange adem mocht ons terras op 19 mei eindelijk weer open weliswaar van 6 tot 20 uur en onder voorwaarden, maar het begin is er. Er mogen maximaal 50 personen op het terras Maximaal 2 personen aan…

Diensten

In Overig

Nu het er naar uitziet dat binnenkort de kantine weer opengaat zal je tegen die tijd weer het verzoek krijgen van de kantinecommissie om aan te geven welke dienst je uitkomt. Vanuit het bestuur is gekozen om niet uitsluitend kantinediensten…

Algemene Ledenvergadering

In Overig

Op maandag 14 juni a.s. zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden gehouden op het park van ETC. Reserveer deze datum alvast in uw agenda zodat u mee kunt stemmen over de aanleg van 2 padelbanen. De persoonlijke uitnodiging en…

Padelwerkgroep nieuws

In Overig

Woensdag 19 mei heeft de padel werkgroep samen met het bestuur vergaderd over padel. Hierbij heeft de padel werkgroep het bestuur geïnformeerd over de bevindingen en de visie vanuit de padel werkgroep. Aan het bestuur nu om dit verder te…