Alg vrw zomertraining 2017

* De zomertrainingen starten vanaf maandag 3 april; er wordt geen les gegeven op maandag 17 april (Tweede Paasdag), donderdag 27 april (Koningsdag), donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag), maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) en van zondag 23 juli tot en met zondag 3 september (zomervakantie). Ook wordt er geen les verzorgd tijdens het open toernooi van de vereniging.

*Er worden in principe in het zomerseizoen 18 lesweken verzorgd. Wanneer er minder lesweken worden ingepland zal het lestarief worden aangepast naar het aantal weken.

*Aanmelding voor een cursus betekent niet automatisch plaatsing; plaatsing is mede afhankelijk van de overige aanmeldingen, beschikbaarheid cursist en beschikbaarheid van leraar en/of lesbaan. De trainingsindeling zal zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. Complete groepen gaan voor op losse aanmeldingen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.mijnallin.nl ; telefonisch opgeven is ook mogelijk (0229 – 260 771). Of via info@tennisschoolall-in.nl

*Wanneer het aantal aanmeldingen voor bepaalde dagen en tijden te groot is besluit de tennisschool in overleg met het bestuur welke oplossing wordt gehanteerd. Dit met als doel om een ieder toch te kunnen plaatsen.

*De lesduur per lesuur is 50 minuten tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

*De lessen worden verzorgd op een buitenbaan van de vereniging. Het aantal banen en de uren waarop er kan worden lesgegeven is bepaald door het bestuur van de vereniging. Komend zomerseizoen zijn er mogelijkheden op maandag t/m vrijdag, overdag in de middag en in de avond. Hoe groter de beschikbaarheid, hoe groter de kans op plaatsing is.

*Lestarieven zijn “all-in”: ballen, eventueel leenracket en eventueel gebruik van ballenmachine en video. Dit laatste wordt bepaald door de tennisleraar. In de lesgelden is ook BTW inbegrepen.

*Lesgelden dienen vooraf per bank (of contant bij de eerste les aan de tennisleraar) te worden voldaan. In geval van betaling per bank verwachten we uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus de bijdrage te hebben ontvangen onder vermelding van cursistnummer, lesdag, lestijd en leslocatie. Het lesgeld wordt aangepast wanneer de groepsgrootte en/of het aantal lesweken anders is dan aangegeven in deze folder.

*De eerste twee volledig verregende lessen zijn voor rekening van de cursist(en).

Indien er meer lessen verregenen, of wegens andere weersomstandigheden totaal geen doorgang kunnen vinden, dan worden die lessen ingehaald. Bij een serie van 18 lessen heeft u de garantie van 16 lessen.

*Jeugdlessen gaan altijd door; wanneer de lessen op de baan niet kunnen doorgaan geeft de leraar theorieles of hij verzorgt tennisconditietraining.

*Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Wanneer een leerling lessen annuleert, om welke

reden ook, kan er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.

*Voor schade, van welke aard dan ook, die u tijdens de lessen krijgt, kunt u nimmer de tennisschool, de tennisvereniging of één van de voor de tennisschool werkzame leraren aansprakelijk stellen (uitgezonderd w.a.). Laat u in dit verband geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedruimten.

* Om tennisles te volgen op de buitenbanen van de vereniging is een lidmaatschap vereist (m.u.v. diverse acties)