Vanwege de aangescherpte Corona maatregelingen moeten wij helaas de Algemene ledenvergadering van woensdag 28 oktober a.s. annuleren. Wij hebben echter een nieuwe datum vastgesteld en wel op woensdag 9 december a.s. Wij hopen met u dat tegen die tijd de maatregelingen weer zijn versoepeld en de vergadering dit keer wel kan plaatsvinden. De locatie wordt later bekend gemaakt met de dan geldende Corona regels..

U bent van harte uitgenodigd om de ALV bij te wonen en uw stem te laten horen. Geef dit vóór 2 december a.s. aan ons door via mail (secretariaat@enkhuizertc.nl). Aanmeldingen na de sluitingsdatum kunnen vanwege de Corona voorschriften niet meer worden gehonoreerd.

Het Bestuur