Kantine

5 maart 2018

In de kantine van ETC kunt u voor of na uw tennispotje, of als supporter tijdens de wedstrijden op het park terecht voor een drankje en een hapje. Gedurende het zomerseizoen is de kantine bijna elke dag geopend. Dit is mogelijk doordat alle senior leden minimaal 2 kantinediensten per zomerseizoen draaien.

De KNLTB heeft sinds dit jaar een nieuw systeem voor het inschrijven van de kantinediensten. U moet hiervoor een nieuwe login aanmaken. Deze login kunt u aanmaken via de uitnodiging die u per mail heeft ontvangen.

Deze uitnodiging is naar alle seniorleden gegaan (ook als u wegens andere activiteiten hiervan bent vrijgesteld). De login kan in de toekomst namelijk ook voor andere functies van MijnKNLTB worden gebruikt.

INSCHRIJVEN BARDIENSTEN – De bardiensten kunnen online ingevuld worden op mijn.knltb.club (zonder www). Hoe dit werkt vindt u hier.

belangrijk voor het inschrijven: Als u eenmaal met inplannen de door u gekozen dienst heeft gewijzigd kunt u deze bardienst niet meer wijzigen. U moet minimaal twee diensten invullen, meer mag uiteraard ook! Als u zich heeft ingeschreven vóór 22 maart, dan ligt uw pasje vanaf 2 april voor u klaar in de kantine.

belangrijk na het inschrijven: U ontvangt 1 dag voor uw kantinedienst een herinnering per e-mail, in deze mail ontvangt u ook de code voor de sleutelkluis. Het is op dit moment helaas (nog) niet mogelijk om u ook een week voor de kantinedienst een herinnering te sturen. Zorg dan ook dat u de data in uw agenda noteert ! Indien u onverhoopt niet kunt op de door u gekozen dag c.q. tijdstip dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.  De kantinecommissie kan dit niet voor u regelen, wij stellen het wel op prijs als u ons per e-mail laat weten dat u de kantinedienst heeft geruild of heeft laten overnemen en wie er voor u in de plaats komt. Wij kunnen dan de code en de herinnering voor de bardienst naar de juiste persoon laten mailen.

OPHALEN PASJES – Indien u aan uw verplichtingen (betaling contributie en twee ingevulde bardiensten) heeft voldaan kunt u vanaf zondag maandag 2 april uw pasje in de kantine komen ophalen.

AFKOOP KANTINEDIENST De kantine kan veel geopend zijn door de 2 bardiensten per lid. Als kantinecommissie proberen wij door onder andere duidelijke instructies de bardienst zo makkelijk mogen te laten verlopen en wij hopen dan ook dat alle leden de bardienst met plezier vervullen. Mocht u echter toch geen bardienst kunnen of willen draaien dan bestaat er de mogelijkheid om de kantinediensten af te kopen voor € 25,00 per kantinedienst. Indien u van deze regeling gebruikt wilt maken verzoeken wij u vóór 28 maart € 50,00 (voor 2 kantinediensten) over te maken naar:

rekeningnummer:  NL45 RABO 0308 7558 71

ten name van:           Enkhuizer Tennisclub ETC

o.v.v.:                          afkoop kantinedienst + uw naam

OPENINGSTIJDEN EN AFSLUITEN – De kantine is geopend op maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 23.30 uur en rondom de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Ook dit jaar is er tijdens de reguliere avonden 1 bardienst ingepland.  De afspraak is dat de laatste leden die op het park aanwezig zijn samen met de bardienst afsluiten. Bent u een van de laatste tennissers, stem dit even met de bardienst af.

Wilt u liever niet alleen een bardienst draaien ? Er zijn ook veel andere diensten die u samen kunt draaien of vraag een tennismaatje of hij/zij u vergezelt.

IVA – certificaat (instructie verantwoord alcohol schenken)

Een heel aantal leden heeft inmiddels het IVA-certificaat behaald. Zie voor meer informatie het IVA-certificaat. Mocht het u helemaal ontschoten zijn dan kunt u hier klikken voor de online pagina van NOC-NSF met de informatie en test.

Wij hebben her en der gehoord dat een aantal leden al wel het certificaat hebben gehaald, maar waarvan de kantinecommissie geen kopie heeft ontvangen. Indien dit ook voor u geldt, wilt u dan uw certificaat doormailen naar kantine@enkhuizertc.nl ?

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties stuur een mail naar: kantinecommissie (kantine@enkhuizertc.nl)

Namens de commissie,
Joyce Hegeman en Natasja Vos